3% av inntektene går uavkortet til demensforskning

Vi støtter Demensforskning

Støtt demensforskning

I dag har 80 000 – 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040.

Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år.

Over 350 000 er nær pårørende til en med demens. 

Er du nærstående til en med Demens, eller som er i en tidlig fase ?
Ta kontakt med oss for rådgivning om du er nærstående til en med diagnose demens eller er i en tidlig fase, hvor ennå ikke er gjort tiltak for privat vergemål, som f.eks fremtidsfullmakt.

demens