Gratis telefonkonferanse

Gratis

Du får opptil 15 minutter gratis telefonkonferanse hvor vi raskt gjennomgår deres behov og svarer på spørsmål. Ut i fra dette får dere en fast pris på tjenesten(e) som skal utføres. Det opprettes en personlig sikker konto hvor all relevant informasjon legges inn.

Vi utarbeider deretter forslag til fullmakt som vi gjennomgår med dere underveis til alle parter er fornøyd. Deretter kvalitet sikres fullmakten av en nøytral jurist som sikrer at formkrav oppfylles og at innhold er i henhold til hensikt.