Om oss

Trygg Fremtiden

Vi i Trygg Fremtiden AS har spesialisert oss på rådgivning innen juridiske og økonomiske spørsmål for å sikre råderett og disponering av fremtidige verdier, eiendom og penger etter eget ønske.

I dette ligger utarbeidelse av fullmakter, som fremtidsfullmakter, samboer/partner avtaler samt testamenter.

Det har nylig vært mye fokus på den den nye arveloven av 1 januar 2021,  og våre fullmakter og andre tjenester er naturligvis tilpasset disse endringene. Nå er det mye spekulasjoner rundt  gjeninnføring av arveavgift i forbindelse med Stortingsvalget høsten 2021.  

3% av inntektene går uavkortet til demensforskning

Rådgivning

Det er av størst viktighet at en fullmakt, som fremtidsfullmakt, oppfyller hensikten og formkrav over tid slik at man unngår at deler eller i verste fall hele fullmakten blir underkjent og/eller det blir opprettet offentlig vergemål om det ikke er ønskelig.

Selv om fremtidsfullmakt opprettes i dag har man fortsatt den hele og fulle råderett og disposisjon av sine verdier.

Oversikt over økonomiske forhold og eiendom kan være fornuftig og gjennomgå samt planlegge eventuelle tiltak som vil sikre verdier for fremtiden. Vi i Trygg Fremtiden bidrar med råd og hjelp som kan inkluderes i en fremtidsfullmakt/fullmakt for å sikre fremtidige verdier, og beholde råderett.

trygg fremtiden

Hvordan bruke tjenester fra Trygg Fremtiden AS første gang? 

  1. Send  en uforpliktende  forespørsel på mail eller ring oss – se KONTAKT OSS
  2. Bestill telefonkonferanse for en 15 min uforpliktende samtale og behovsanalyse. Se GRATIS TELEFONKONFERANSE
  3. Du kan når som helst opprette din egen private konto, se REGISTRER DEG. Her vil du ha sikker tilgang til dine opplysninger og fullmakter/dokumenter. Her legges informasjon opp uten bruk av E-post og er svært sikkert for brukerne.

Personopplysninger/ Taushetsplikt

Selskapet ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover, direktiver og forskrifter av våre medarbeidere og ansatte.  Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Trygg Fremtiden og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av produkter og -tjenester. Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Trygg Fremtiden foretar, og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål. Ytterligere informasjon er beskrevet i personvernerklæringen vedlagt på kundenettet.

Alle medarbeidere, ansatte og samarbeidspartnere  i Trygg Fremtiden AS har pålagt taushetsplikt.  

Person nummer er ikke påkrevet i våre tjenester og skal derfor ikke oppgis.